Productions

Play Video

MKB Den Haag & VNONCW | Miljoenenontbijt 2023 |
20 september 2023

Tijdens ons jaarlijks terugkerende Miljoenenontbijt in samenwerking met VNO-NCW regio Den Haag en Gemeente Den Haag wordt vertaald wat de plannen uit de Miljoenennota betekenen voor ondernemers in de stad. Dit jaar vond het event plaats in mini-Nederland: Madurodam.

Lees omschrijving
Play Video

EZK| Webinar Kernenergie: Bedrijfsduurverlening Borssele | 14 juni 2023

Lees omschrijving
Play Video

ABD Webinar |Beleidskompas |
7 juni 2023

Op 7 juni 2023 vond het webinar ‘gedragen en uitvoerbaar beleid maken’ plaats. Hoe kunnen leidinggevenden de juiste condities creëren voor het team om met het beleidskompas om te gaan.

Lees omschrijving
Play Video

Gebiedsconferentie Rijnmond Drechtsteden | 5 juni 2023

In aanwezigheid van burgemeester Ahmed Aboutaleb – voorzitter van het Gebiedsoverleg – vond op maandag 5 juni de Gebiedsconferentie van Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden plaats. Tijdens de conferentie waren naast programmamanager Pieter Jacobs en deltacommissaris Peter Glas zo’n 180 vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, waterschappen, veiligheidsregio’s, het Rijk, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en bedrijven van de partij. Anouschka Laheij heeft de conferentie begeleid als dagvoorzitter.

Lees omschrijving
Play Video

UWV TV |Geldzorgen | 25 mei 2023

Thema: Team Geldzorgen en divisie-overstijgende samenwerking Schuldhulpverlening is een wettelijke taak van gemeenten, maar zij kunnen deze taak niet optimaal vervullen zonder de samenwerking met uitvoeringsorganisaties. Het is de ambitie van UWV om deze maatschappelijke verantwoordelijkheid op te pakken door bij te dragen aan het voorkomen en/of beperken van schulden bij hun cliënten.

Lees omschrijving
Play Video

UWV TV | Jaarverslag |
20 april 2023

In de april uitzending van UWV TV 2023 (voor eigen medewerkers), gaat Laheij in gesprek met o.a. Maarten Camps over het jaarverslag 2022 van UWV.

Lees omschrijving
Play Video

Beleidskompas JenV-Brede Werkagenda | 13 april 2023

Het Beleidskompas is de centrale werkwijze voor het maken van beleid bij de Rijksoverheid en vervangt het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK). Zodra je aan de slag gaat met een maatschappelijk opgave, herziening van bestaand beleid of een nieuw beleidsdossier start je met het Beleidskompas. Alles wat essentieel is om te weten wordt behandeld in dit webinar.

Lees omschrijving
Play Video

UWV TV | maart 2023

Lees omschrijving
Play Video

UWV TV | Integrale Klantreis |
16 februari 2023

Laheij is de vaste gespreksleider van UWV TV. Een maandelijkse nieuwsuitzending van UWV, elke eerste donderdag van de maand, dóór en vóór de UWV medewerkers. Het betreft een productie uitsluitend voor intern gebruik.

Lees omschrijving
Play Video

Groen Groeit mee |
7 februari 2023

Op 7 februari 2023 bestond het Groen Groeit Mee Pact precies een jaar. Die mijlpaal vierden we met een webinar. Dit is de opname ervan, nog zonder ondertiteling. De opname inclusief ondertiteling volgt spoedig.

Lees omschrijving
Play Video

Verwijzingsportaal Bankgegevens | 23 november 2022

Tweede webinar over de laatste stand van zaken rondom grote project nav de Wet Verwijzingsportaal Bankgegevens.

Lees omschrijving
Play Video

UWV TV | Ruimte voor Maatwerk | 22 oktober 2022

Laheij is de vaste gespreksleider van UWV TV. Een maandelijkse nieuwsuitzending van UWV, elke eerste donderdag van de maand, dóór en vóór de UWV medewerkers. Het betreft een productie uitsluitend voor intern gebruik.

Lees omschrijving
Play Video

UWV TV | De Mens Centraal | 15 september 2022

Laheij is de vaste gespreksleider van UWV TV. Een maandelijkse nieuwsuitzending van UWV, elke eerste donderdag van de maand, dóór en vóór UWV medewerkers. Het betreft een productie uitsluitend voor intern gebruik.

Lees omschrijving
Play Video

Verenigingscongres Aedes | 

Lees omschrijving
Play Video

GPO Event RWS | compilatie

Lees omschrijving
Play Video

Delta Pi Jubliem | compilatie

Lees omschrijving
Play Video

Webinar Geldvinder | 7 juni 2022

Lees omschrijving
Play Video

Supply Chain Talks 2021 in review

Lees omschrijving
Play Video

Supply Chain Talks #6  LIVE form Stuttgart | 23 juni 2022

Lees omschrijving
Play Video

Eurostars | maart 2022

Lees omschrijving
Play Video

RVO Beter Aanbesteden | maart 2022

Lees omschrijving
Play Video

Supply Chain Talks #5 | maart 2022

Lees omschrijving
Play Video

Aventus  Nieuwjaars-bijeenomst |Januari 2022

Lees omschrijving
Play Video

Haagse Tafel Wonen | januari 2022

Lees omschrijving
Play Video

Kennismaking Nieuwe Ministers LNV | januari 2022

Lees omschrijving
Play Video

Supply Chain Talks #4 | 28 september 2021

Lees omschrijving
Play Video

Huis voor Klokkenluiders | 23 september 2021

Lees omschrijving
Play Video

Supply Chain Talks #3 | 18 juni 2021

Lees omschrijving
Play Video

Week voor de Dijkwerker |  24 juni 2021

We sloten de ‘Week voor de Dijkwerker’ af met een talkshow, waarbij we de geleerde lessen van deze week ophalen, bespreken en vooruit blikken naar de toekomst. Fotograaf Kadir van Lohuizen sloot de uitzending af. Hij liet ons met tekst en beeld laat ervaren waar we ons als Dijkwerkers hard voor maken.

Lees omschrijving
Play Video

Week voor de Dijkwerker | 21 juni 2021

Kijk mee naar deze talkshow, opgenomen vanaf een bijzondere locatie: Fort Lent, aan de Waal bij Nijmegen. Talkshow maandag 21 juni 2021

Lees omschrijving
Play Video

Studio BRP: 8 juni 2021

Op 8 juni 2021 werd de online talkshow StudioBRP: samen werken aan adreskwaliteit, georganiseerd door RvIG, live uitgezonden. Gemist? De talkshow is hier terug te zien.

Lees omschrijving
Play Video

Supply Chain Talks #special | 6 mei 2021

Een speciale uitzending vanwege de Transport Logistic Online editie 2021. Port of Rotterdam

Lees omschrijving
Play Video

Verwijzingsportaal Bankgegevens | 2 juni 2021

Registratie van de online bijeenkomst van Project VB op 2 juni 2021

Lees omschrijving
Play Video

5e Klimaatwerkconferentie financiële sector | 20 mei 2021

De vijfde Klimaatwerkconferentie Financiële Sector op 20 mei stond in het teken van NU versnellen én successen laten zien. Want de stip op de horizon is bekend: in 2030 stoot Nederland 49% minder CO2 uit dan in 1990. De Nederlandse financiële sector loopt internationaal voorop in haar bijdrage aan de Parijse klimaatdoelen. Maar kán niet zonder de overheid als maker en aanjager van (Europees) beleid, zodat de sector gerichte klimaatinvesteringen kan doen om zo bedrijven te ondersteunen in de transitie. Handen nog verder uit de mouwen, was de oproep in online werkconferentie.

Lees omschrijving
Play Video

Supply Chain Talks #2 | 17 maart 2021

Lees omschrijving
Play Video

Financiële verkiezingsdebat: Duurzaamheid  | 11 maart 2021

Vanuit Nieuwspoort werd er in twee bijeenkomsten onder leiding van moderator Anouschka Laheij corona-proof vooruit geblikt op dit nieuwe politieke tijdperk met o.a. Henk Nijboer (PvdA), Mahir Alkaya (SP), Aukje de Vries (VVD), Laura Vissenberg (GroenLinks), Joost Sneller (D66), Pieter Grinwis (ChristenUnie) en Evert-Jan Slootweg (CDA).  

Hoe zien politieke partijen een duurzaam herstel voor zich? En welke rol kan en wil de financiële sector hierbij spelen? De organisatie ging hierover graag samen met u het gesprek aan! 

Op 2 maart 2021 tijdens het eerste verkiezingsdebat werd er stil gestaan bij het thema ‘Veerkrachtig uit de crisis’. Op 11 maart 2021 stond ‘Duurzaamheid en de rol van de financiële sector’ centraal. De Kamerleden namen verspreid deel aan de debatten. Beide interactieve debatten waren van 11:00-12:30 en zijn volledig online terug te kijken. 

Lees omschrijving
Play Video

Politiek debat Internationale Vrouwendag FNV | 8 maart 2021

Netwerk Vrouwen FNV “Vrouwen in de Frontlinie” Politiek debat Internationale Vrouwendag – 8 maart 2021

Met :

  1. Sunita Biharie – SP
  2. Serpil Ates – GL
  3. Judith Tielen – VVD
  4. Songul Mutluer  – PvdA
  5. Marijke Beukering – D’66
  6. Leonie Gerritsen –   PvdD
  7. Wytske Postma –  CDA
Lees omschrijving
Play Video

Financieel Verkiezingsdebat: Herstel | 2 maart 2021

Vanuit Nieuwspoort blikken wij onder leiding van moderator Anouschka Laheij corona-proof vooruit op dit nieuwe politieke tijdperk met o.a. Henk Nijboer (PvdA), Mahir Alkaya (SP), Aukje de Vries (VVD), Laura Vissenberg (GroenLinks), Joost Sneller (D66), Pieter Grinwis (ChristenUnie) en Evert-Jan Slootweg (CDA).  

Hoe zien politieke partijen een duurzaam herstel voor zich? En welke rol kan en wil de financiële sector hierbij spelen?

Lees omschrijving
Play Video

 Volkshuisvestingsfonds | 10 februari 2021

Op woensdag 10 februari o2021 rganiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het Webinar Volkshuisvestingsfonds. Het webinar is bedoeld voor professionals die werken aan de herstructurering van de bestaande woningvoorraad: bestuurders en medewerkers van provincies, regio’s, gemeenten, corporaties en belangenorganisaties van woningeigenaren, huurders en verhuurders.

Lees omschrijving
Play Video

Verkiezingsdebat Transitie Landbouw | 1 februari 2021

Met de verkiezingen in het vooruitzicht gingen Kamerleden en kandidaat-Kamerleden op 1 februari 2021 in debat over ‘De maatschappelijke business case van een transitie naar duurzame landbouw’. 

Met gespreksleider : Anouschka Laheij
Inleider/kennisbijdrage : Krijn Poppe (econoom, tot voor kort verbonden aan Wageningen Universiteit)

Kamerleden / kandidaat-Kamerleden: 

VVD:     Arne Weverling
CDA:     Eline Vedder
D66:     Tjeerd de Groot
GL:       Laura Bromet
PvdA:   Joris Thijssen

Lees omschrijving
Play Video

Publieksdebat coronavaccins |  8 december 2020

Tijdens het anderhalf uur durende debat – onder leiding van Anouschka Laheij – deelden Hanneke Schuitemaker (Janssen), Marc Bonten (UMC Utrecht), Andrea Evers (Universiteit Leiden) en Marc Kaptein (Pfizer) vanuit Nieuwspoort hun expertise met het publiek. Online deelnemers aan het debat konden intussen via de chat hun vragen aan het panel voorleggen. Het panel kreeg achter de schermen steun van een chatteam met professionals van geneesmiddelenbedrijven.

8 december 2020

Lees omschrijving
Play Video

Haagse Aanpak woningmarkt | 26 november 2020

Op 26 november 2020 heeft de uitzending plaats gevonden van de Haagse Tafel over de Haagse Aanpak: de samenwerkingsagenda van de Haagse woonpartners.

Lees omschrijving
494046907
Play Video about 494046907

Follow Up Festival | 25 september 2020

Op 25 september 2020 vond het eindfestival van het Uitvoeringsprogramma Bodem en ondergrond plaats. Er werd terug gekeken op ‘10 jaar samenwerken aan de bodem en ondergrond’. En er werd  10 hjaar vooruit gekeken naar een nieuwe manier van samenwerken. Wat is nodig om natuurlijke bodem- en watersystemen in 2030 vitaal te krijgen? Alles werd samengevat in de nieuwe TerrAgenda met manifesten uit de samenleving.

zie ook ://vimeo.com/493676069 en https://www.magazinesrijkswaterstaat.nl/upbodemenondergrond/2020/01/stand-van-zaken-festival

Lees omschrijving
Play Video

Forensische Zorg | 2 november 2020

Op maandag 2 november 2020 organiseert het Ministerie van Justitie en Veiligheid het online symposium Forensische Zorg.
Het symposium Forensische Zorg staat stil bij wat de sector de afgelopen jaren heeft bereikt. Denk hierbij aan het Programma Forensische Zorg – onder andere een nieuwe visie en het kwaliteitskader forensische zorg -, de mijlpalen van de Taskforce Forensische Zorg en nieuwe fundamenten onder het stelsel. Ook wordt vooruitgekeken naar de toekomst van de forensische zorg. Zowel Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, als Michiel van der Wolf, hoogleraar Forensisch Psychiatrie, zullen je hierin meenemen.
Lees omschrijving
Play Video

Supply Chain Talks#1 |3 december 2020

Supply Chain Talks live form the the Port of Rotterdam december 3 2020

Lees omschrijving
494046907
Play Video about 494046907

Promo film Anouschka Laheij | oktober 2020

Oktober 2020

Opnames van Talk UWV | Wat Nu? | Mirage Retail Groep | Smeva

Lees omschrijving
Play Video

Compilatie Haagse Tafel | 26 november 2020

Op 26 november 2020 heeft de uitzending plaats gevonden van de Haagse Tafel over de Haagse Aanpak: de samenwerkingsagenda van de Haagse woonpartners.

Lees omschrijving
Play Video

Aankondigingsfilm Publieksdebat Corona

Publieksdebat over corona georganiseerd door de Vereniging Innivatieve Geneeskunde (VIG). Wanneer komt er een goed coronavaccin? Kan ik meedoen aan de testfase? Hoe zit het met bijwerkingen? En hoe goed is het coronavirus nu te bestrijden met medicijnen? Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens een online publieksdebat over corona, op dinsdagavond 8 december. Wewordenbeter.nl

Lees omschrijving
494046907
Play Video about 494046907

UWV Vol Vertrouwen | augustus 2020 

UWV Talkshow ‘Vol Vertrouwen’, augustus 2020 met minister Koolmees

Lees omschrijving
Play Video

Blokker Bedrijfsleidersdag | oktober 2020

Compilatie van de bedrijfsleidersdag en Ondernemersdag van de Blokker (Mirage Retail Groep), oktober 2020

Lees omschrijving
Play Video

Big Bazar Bedrijfsleidersdag | oktober 2020

Compilatie van de bedrijfsleidersdag van de Big Bazar (Mirage Retail Groep), oktober 2020

Lees omschrijving
494046907
Play Video about 494046907

Intertoys Bedrijfsleidersdag | oktober 2020

Compilatie van de bedrijfsleidersdag en Ondernemersdag van de Intertoys (Mirage Retail Groep), oktober 2020

Lees omschrijving
Play Video

Jaarcongres 2020 NVFG | 1 oktober 2020

Nederlandse Vereniging Farmaceutische Geneeskunde

Lees omschrijving
Play Video

Promo Drive Festival van Click.nl | oktober 2020

Ook dit jaar (2020) weer organiseerde CLICKNL samen met 4TU research centre Design United het Design Research & Innovation Festival DRIVE. Dit jaar met een gloednieuwe opzet! Tijdens Dutch Design Week, kwamen live en online publiek en sprekers samen in interactieve, inspirerende DRIVE-sessies. Vijf dagen lang, vijf verschillende thema’s. Bekijk hier een korte recap van de Effenaar!

Lees omschrijving
494046907
Play Video about 494046907

DRIVE Water | october 2020

Design Research & Innovation Festival DRIVE 2020 – session on Water. About strategies to entice consumers to consume drinking water more consciously and carefully. More about DRIVE: www.drive-festival.nl

0:25 Intro Anouschka Laheij & Marjolein van Vucht

6:32 Jutta Hinterleitner (BNA)

8:33 Tom Bergevoet (temp architecture)

32:00 Pim de Jager & Huub Rijnaarts (Wageningen University & Research)

55:00 After the break

58:44 Anouk van der Poll, Anne van Strien & Bernhard Lenger (Embassy of Water)

1:28:51 René Kemp (Maastricht University) & Geke van Dijk (STBY)

Lees omschrijving
Play Video

DRIVE Mobility | october 2020

Design Research & Innovation Festival DRIVE – session on Mobility. About a future of emission-free mobility, where transport movements of different modalities take place around hubs. Interesting presentations and discussions emerged! More about DRIVE: www.drive-festival.nl

Lees omschrijving
Play Video

DRIVE  Safety | october 2020

Design Research & Innovation Festival DRIVE – session on Safety. About the preventive approach to undermining the rule of law through the commitment and education of citizens, recognising deviant behaviour and offering perspectives for action.More about DRIVE: www.drive-festival.nl
 
0:25 Intro Anouschka Laheij & Marjolein van Vucht
3:23 Ronald van Schaik (Kaliber)
32:11 Nynke Tromp (TU Delft) & Kees Dorst (University of Technology Sydney)
53:53 Na de pauze
55:08 Dries van Wagenberg (What if Lab / Embassy of Safety)
1:21:35 Annemiek Harder (Erasmus University) & Margriet Lenkens (Erasmus University)
1:33:40 Tabo Goudswaard (Studio Goudswaard)
Lees omschrijving
494046907
Play Video about 494046907

DRIVE  Health | october 2020

Design Research & Innovation Festival DRIVE 2020- session on Health. About the development of a joint vision of the future by citizens and healthcare professionals, in which the human side of healthcare is safeguarded. More about DRIVE: www.drive-festival.nl

0:23 Intro Anouschka Laheij & Marjolein van Vucht

2:40 Jos Stuyfzand (Philips)

30:32 Sabine Wildevuur (University of Twente) & Rúben Gouveia (University of Twente)

56:07 Na de pauze

1:00:46 Inge Kruit (Embassy of Health) & Levi van Dam (Embassy of Health)

1:22:06 Valentijn Visch (TU Delft) & Sanne Kistemaker (Muzus)

Lees omschrijving
Play Video

DRIVE Circular & Biobased Building | october 2020

Design Research & Innovation Festival DRIVE – session on Circular & Biobased Building. About dealing more inventively with available raw materials and converting waste and disposal to circularity. More about DRIVE: www.drive-festival.nl

00:25 Intro Anouschka Laheij & Marjolein van Vucht

04:14 Mireille Langendijk (Studio Mireille Langendijk)

22:35 Juliette Bekkering & Rijk Blok (Eindhoven University of Technology)

52:15 After the break

55:09 Lucas de Man (New Company Heroes / Embassy of Circular & Biobased Building)

1:15:49 Mart van Uden (Delft University of Technology) & Barbara Middelhof (CIRCO & Diep)

Lees omschrijving
Play Video

EFFoST2020 Prof Alejandro Marangoni | 10 November 2020

Prof. Alejandro Marangoni will discuss ‘Enzymatic glycerolysis converts vegetable oils into structural fats with the potential to replace palm oil in food products’ at EFFoST2020. He will contribute to the plenary session ‘Feeding the world today and tomorrow’ on Tuesday 10 November 2020. The 34th EFFoST International Conference will explore the theme: ‘Bridging high-tech, food-tech and health: Consumer-oriented innovations’ and will be held for the first time online. This exciting food event is a valuable opportunity for you to share your work, listen to talks live or at your leisure, and to connect with other attendees, speakers and poster presenters all in one place. For more information on the EFFoST2020 conference go to www.effostconference.com For more information on the European Federation of Food Science and Technology (EFFoST) go to www.effost.org

Lees omschrijving
494046907
Play Video about 494046907

EFFoST 2020 Prof Hartman  | 10 November 2020

Watch the EFFoST2020 Pre-conference interview with Prof. Christoph Hartmann who will discuss the use of artificial intelligence in food innovations & putting the consumer at the centre. Join us on Tuesday 10 November 2020 at the EFFoST2020.

Lees omschrijving
Play Video

EFFoST 2020 Prof Oey |10 November 2020

At EFFoST2020, Professor Indrawati Oey from the University of Otago, New Zealand will discuss the development of smart processing strategies to create healthier foods. Join us at the first EFFoST Online conference on Tuesday 10 November 2020!

Lees omschrijving
Play Video

EFFoST2020 Prof Liz Specht EFFoST2020 | 10 November 2020!

On Tuesday 10 November 2020, Dr Liz Specht, Associate Director of Science & Technology at The Good Food Institute will talk about the future of sustainable protein production and opportunities in alternative proteins at EFFoST2020.

Lees omschrijving
494046907
Play Video about 494046907

EFFoST2020 Prof Alexander Mathys |10 November 2020 

On Tuesday 10 November 2020, Prof. Alexander Mathys, head of the Sustainable Food Processing group at ETH Zurich, Switzerland will discuss novel and sustainable food sources. Make sure to register to join world-renowned researchers, scientists, policymakers, and food professionals at EFFoST2020.

Lees omschrijving
Play Video

EFFoST2020 Prof David McClements | 10 November 2020

EFFoST2020 pre-conference interview with Distinguished Prof. David J. McClements – oktober 2020
Lees omschrijving
Play Video

Ronde tafel gesprek systemisch werken | oktober 2020

Rondetafelgesprek met vier belangrijke opleiders in systemisch werk in Nederland: Bouke de Boer van het NTI NLP; Morten Hjort van Phoenix Opleidingen; Barbara Hoogenboom van het Bert Hellinger Instituut Nederland en Hilbrand Westra van de School voor Systemisch Bewustzijn. Oktober 2020

Lees omschrijving
494046907
Play Video about 494046907

IA Sourching | 22 september 2020

Rijkswaterstaat wil de complexiteit en diversiteit van de techniek in zijn tunnels en bruggen terugbrengen. In de praktijk lopen we door deze variatie tegen problemen aan zoals storingen, vertraging en onveiligheid. Bovendien sluit dit ook niet aan bij het gewenste toekomstbeeld van Rijkswaterstaat. Bediening op afstand, efficiëntie van beheer & onderhoud en flexibel kunnen inspelen op ontwikkelingen staat op gespannen voet met maatwerk van onze systemen.

Om deze reden is een nieuwe strategie ontwikkeld voor de sourcing van de industriële automatisering (IA) in objecten voor aanleg en grootschalige renovatie. En willen we een stap verder gaan in uniformiteit zonder dat de marktexpertise bij de uitvoering verloren gaat. Rijkswaterstaat gaat samen met marktpartijen standaard IA-oplossingen ontwikkelen en daarna toepassen voor de netwerken en systemen van zijn bedienbare objecten. Dit betekent minder maatwerk, meer herbruikbare oplossingen en/of 1 voorziening realiseren die breder inzetbaar is.

Lees omschrijving
Play Video

 100 jaar Smeva | 15 september 2020

Lees omschrijving
Play Video

Iedereen Live | juni 2020

Lees omschrijving
494046907
Play Video about 494046907

Netwerkevent Haagse Hogeschool | 5 maart 2020

Lees omschrijving
Play Video

IIA congres 2019 | 13 en 14 juni 2019

Het IIA congres had in 2019 het thema ‘Intelligence & Impact’. Het Instituut voor Internal Auditers organiseert jaarlijks een congres voor haar leden. In twee dagen tijd krijgen internal auditors gelegenheid nieuwe kennis op te doen en te netwerken met vakgenoten. 

Lees omschrijving
Play Video

Een dagje uit het leven van een Dagvoorzitter | december 2016

Roel Kyvelos liep een dagje mee met dagvoorzitter Anouschka Laheij

Lees omschrijving
494046907
Play Video about 494046907

Promo Laheij  2014

Lees omschrijving
Play Video

English Promo Laheij  2014

Lees omschrijving