Laheij's agenda

17-11-2017
FNV Pensioendiscussie
FNV Pensioendiscussie
14-11-2017
NOLOC Loopbaancongres 2017
NOLOC Loopbaancongres 2017

Op 14 november 2017  is Laheij voor het tweedejaar op rij de dagvoorzitter op het jaarlijkse Noloc Loopbaancongres. Het Noloc Loopbaancongres bestaat ook dit jaar uit een volledig plenair programma met o.a. Jaap Bressers, Kim Spinder, Ans de Vos en Aaltje Vincent.

Noloc is de beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals en zet zich in voor de bevordering van de professionaliteit van de beroepsgroep. Daarnaast maakt Noloc zich sterk voor goede loopbaanontwikkeling van werkenden in Nederland.

De ruim 2500 leden zijn werkzaam op het gebied van loopbaanadvies, outplacement, beroepskeuze advies, re-integratie- en carriére coaching. Zij werken bijvoorbeeld bij re-integratie- en outplacement bureaus, bij interne loopbaancentra, bij het UWV, bij gemeenten of als zelfstandig ondernemer.

06-10-2017
KNB Jaarcongres: Grip op Ethiek en Integriteit
KNB Jaarcongres: Grip op Ethiek en Integriteit

Ethiek en integriteit zijn belangrijke kernwaarden voor het notariaat. Ook staan deze onderwerpen de laatste tijd maatschappelijk op de kaart. Redenen genoeg om dit thema te agenderen op het KNB jaarcongres en de regiobijeenkomsten van 2017. Mede vanwege haar rol als dagvoorzitter op de Dag van de Integriteit in 2015 is laheij is gevraagd ook deze dag in goede banen te leiden.

25-09-2017
UWV Clientenraden Jaarcongres
UWV Clientenraden Jaarcongres

De cliëntenraad vertegenwoordigt alle cliënten van UWV, dus iedereen met een uitkering (zoals WW, WIA, WAO, Wajong, Ziektewet) of voorziening (bijvoorbeeld een vervoersvoorziening of een jobcoach) en iedereen die als werkzoekende staat ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf. Op 25 september vindt het jaarlijkse congres plaats, waarbij Laheij voor tweede jaar op rij de dagvoorzitter is.

28-06-2017
Taskforce Bouwagenda
Taskforce Bouwagenda

De Bouwagenda is een nationaal innovatieprogramma voor de hele bouwsector. Overheid, opdrachtgevers, kennisinstellingen en het bedrijfsleven hebben de handen ineen geslagen om samen antwoord te geven op enkele zeer dringende maatschappelijke vraagstukken. Klimaatverandering en uitputting van grondstoffen dwingen ons tot andere keuzes. Evenals de energietransitie, verduurzaming, digitalisering, vergrijzing, verstedelijking en de grote vervangingsopgave. Enorme uitdagingen waarvoor we ons in Nederland hard moeten maken om onze kwaliteit van leven te kunnen behouden. 

De Taskforce Bouwagenda is eind 2016 opgericht door ministers Kamp (EZ), Blok (Wonen) en Schultz Van Haegen (Infrastructuur) om De Bouwagenda op te stellen en uit te voeren. Het is in feite het ‘kabinet’ van De Bouwagenda onder leiding van Bernard Wientjes. De Taskforce bestaat uit vertegenwoordigers van de ‘gouden driehoek’ (overheid, markt en kennisinstellingen), aangevuld met ‘trekkers’ met verantwoordelijkheid voor deelmarkten (zoals vastgoed, infra) en deelthema’s (zoals human capital).Laheij is gevraagd de duinensessie van de taskforce te leiden en aansluitend de Bouwcoalitie op 29 juni 2017.  

19-06-2017
Opening Windmolenpark Noordoostpolder
Opening Windmolenpark Noordoostpolder

Initiatiefnemers NOP Agrowind, innogy (voorheen RWE) en Westermeerwind bouwen het grootste windpark van Nederland op land en in het water; langs de dijken van het IJsselmeer aan de westzijde van de Noordoostpolder.

Met 86 windturbines wekt Windpark Noordoostpolder vanaf 2017 jaarlijks circa 1,4 miljard kWh schone, duurzame elektriciteit op. Genoeg om jaarlijks bijvoorbeeld ruim 400.000 huishoudens van elektriciteit te voorzien. Noordoostpolder is daarmee één van de Europese koplopers in moderne windenergie. Op 19 juni 2017 vindt de feestelijke opening plaats door Maria van der Hoeven o.l.v. Anouschka Laheij.

12-06-2017
Alliantieberaad Nederland Rookvrij
Alliantieberaad Nederland Rookvrij

De Alliantie Nederland Rookvrij! wil een samenleving waarin niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen van roken. De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) heeft bepaald dat de meest effectieve manier van tabaksontmoediging bestaat uit een geïntegreerde, brede aanpak van wet- en regelgeving, accijnsverhoging, voorlichting en hulpverlening aan tabaksgebruikers. Het huidige overheidsbeleid vinden zij minimaal en daar wil de Alliantie wat aan doen. Gezamenlijk zorgen zij ervoor dat het beleid en de wetgeving van de overheid positief wordt beïnvloed, de macht van de tabaksindustrie om wordt gebogen en de consument geholpen wordt bij het kiezen voor een rookvrij leven. Laheij is een van de vaste moderatoren van de alliantie. Ook op 12 juni begeleidt Laheij de samenkomst van de Alliantie.

07-06-2017
Inspraakavond Zoetermeer Parkeren
Inspraakavond Zoetermeer Parkeren
30-05-2017
Stakeholdersdialoog NVB Vermogensopbouw
Stakeholdersdialoog NVB  Vermogensopbouw

Private vermogensopbouw wordt voor consumenten steeds belangrijker. Dat komt onder andere door de versobering van collectieve voorzieningen op het gebied van pensioen, zorg, werkloosheid en studie. Hoe kunnen consumenten werken aan hun vermogensopbouw en wat is daarbij de rol van banken, de overheid, verzekeraars, pensioenfondsen en andere stakeholders? Daarover gaat de dialoog op 30 mei 2017 onder leiding van Laheij.

18-05-2017
Festival Nationale Parken
Festival Nationale Parken

Het ministerie van Economische Zaken ontwikkelt voor de Nationale Parken een sterk merk met internationale allure en bijbehorende standaard. Binnen het Programma Nationale Parken van Wereldklasse werken 15 partners waaronder het ministerie, samen aan de invulling hiervan. Onder meer door het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van het gebied en om de gebieden in binnen- en buitenland op de kaart te zetten. Op 18 mei vindt het tweede festival plaats met de aanwezigheid van staatssecretaris Van Dam. Laheij is evenals in 2016 de gespreksleider op dit bijzondere event.

page loading