Laheij's agenda

17-04-2018

Werksessie Digitale Geletterdheid

Werksessie Digitale Geletterdheid

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) buigen dit jaar 125 leraren, 18 schoolleiders en ruim 80 scholen zich in ontwikkelteams over de vraag wat leerlingen in het primair – en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Een van de onderdelen van het nieuwe curriculum is digitale geletterdheid. Om de bouwstenen hiervoor te bepalen is de expertise en ervaring vanuit de Nederlandse bedrijfstop onmisbaar.  Daarom hebben ICT media, Codepact, Curriculum.nu, Nederland ICT en Stichting FutureNL de krachten gebundeld om feedback te verzamelen voor het ontwikkelteam Digitale Geletterdheid. Laheij leidt de bijeenkomst.

12-04-2018

Uitreiking certificaten voor de Nationale Roadmap grootschalige wetenschappelijke infrastructuur

Uitreiking certificaten voor de Nationale Roadmap grootschalige wetenschappelijke infrastructuur

Op donderdag 12 april 2018 reikt minister Van Engelshoven van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de certificaten uit voor de Nationale roadmap grootschalige wetenschappelijke infrastructuur. De bouw of vernieuwing van de tien gehonoreerde toponderzoeksfaciliteiten krijgt de hoogste prioriteit voor de wetenschap. Ze ontvangen in totaal €138 miljoen

09-04-2018

10 Dialogen Docu ALICIA

De documentaire ALICIA kwam hard aan bij zijn publiek. De film volgt drie jaar lang het dagelijkse leven van Alicia, een meisje dat op eenjarige leeftijd uit huis werd geplaatst en op vijfjarige leeftijd in een kindertehuis terecht kwam nadat ze vier jaar bij een pleeggezin had doorgebracht. 

De filmmakers (Maasja Ooms en Willemijn Cerutti) willen graag de dialoog voortzetten en met het publiek bespreken wat zij  zelf zouden willen veranderen en anders zouden willen doen en wat daarvoor nodig is en door wie. Dit alles expliciet zonder vingerwijzen. 

Het uiteindelijke doel van deze tien dialogen, die allen plaats zullen vinden in april, mei en juni 2018, is om de meest essentiële aanbevelingen, onorthodoxe ideeën en met lef klinkende beloftes te bundelen tot een manifest van prioriteiten. Die agenderen we in het najaar bij de verantwoordelijke instituten tijdens een grootse, landelijke bijeenkomst in Den Haag. Anouschka en Ziggy Klazes zijn gevraagd deze bijeenkomsten afwisselend te leiden.

27-03-2018

Landelijke stakingsdag Woondiensten

Landelijke stakingsdag Woondiensten

Op 27 maart vindt de landelijke stakingsdag Woondiensten plaats voor werknemers van de woningcorporaties in het Beatrix Theater in Utrecht. Laheij is als onafhankelijk dagvoorzitter gevraagd deze dag in goede banen te leiden.

08-03-2018

NBA Women Leadership Event

NBA Women Leadership Event

Op 8 maart organiseert NBA, de Koninklijke Beroepsorganisatie voor Accountants, ism IMA ((the association of Accountants and Financial Professionals in Business) het Women Leadership Event in Amsterdam onder leiding van Laheij.

20-02-2018

Vrede en Recht in een digitale wereld

Vrede en Recht in een digitale wereld

Big Data, Artificial Intelligence (AI), Blockchain, Internet-of-Things (IoT), nieuwe technologieën zorgen voor grote veranderingen en daarmee voor nieuwe vraagstukken op het gebied van recht en bestuur. Den Haag liet onderzoeken wat de ontwikkelingen (kunnen) betekenen voor de stad en de gemeente.De gemeenteraad stemde onlangs in met het resultaat: het rapport 'Legal Delta: kansen voor kennis en innovatie op het domein van technologie, recht en bestuur'. Het rapport verkent de juridische vraagstukken in de digitale wereld, en hoe Den Haag als stad van Vrede en Recht kan bijdragen aan een oplossing van die vraagstukken.  Wethouder Saskia Bruines gaat 20 februari de visie op Den Haag als Legal Delta uitwerken met stakeholders in de stad. Laheij is gevraagd deze bijeenkomsst gesprekstechnisch te leiden i.s.m. bureau Lindblom

29-01-2018

Middag van de Middenhuur

Middag van de Middenhuur

Op 29 januari maken we een vliegende doorstart voor nog meer middenhuur tijdens de Middag van de Middenhuur in Utrecht.

Lokale partijen vinden elkaar steeds vaker en maken afspraken om het aanbod van woningen in het middenhuursegment te vergroten. Daar hebben we allemaal wat aan; van gemeente tot bewoner, van ontwikkelaar tot bouwer, van corporatie tot investeerder.

Maar hoe doe je dat nou: samenwerken op lokaal niveau? En hoe kan het nog makkelijker? Op de Middag van de Middenhuur ontdekt men wat samenwerken op kan leveren en of het echt werkt. Ook zal de opbrengst van de samenwerkingstafel o.l.v. Rob van Gijzel aageboden worden aan minister Kajsa Ollogren.  Laheij zal de middag in goede banen leiden.

15-01-2018

Nederland Circulaire 2050: Oplevering Transitieagenda's

Nederland Circulaire 2050: Oplevering Transitieagenda's

Nederland circulair in 2050. Die ambitie is neergezet door het kabinet in het Rijksbrede programma Circulaire Economie en door de sociale partners en vele andere ondertekenaars onderschreven in het Grondstoffenakkoord.  Op dinsdag 18 april 2017 luidden we de start in van onze circulaire toekomst met een landelijke kick-off bijeenkomst, geleid door Laheij. Vijf teams hebben de afgelopen maanden gebouwd aan de transitieagenda’s voor biomassa & voedsel, kunststoffen, maakindustrie, bouw en consumptiegoederen.  Maandag 15 januari 2018 worden de resultaten opgeleverd in de Fokker terminal in Den Haag. Laheij is wederom gevraagd deze bijeenkomst in goede banen te leiden. Deze week is ook de Week van de Circulaire Economie

20-12-2017

AB Werkt Cooperatieavonden

AB Werkt Cooperatieavonden

AB Werkt is een cooperatie die zich richt op het leveren van personeel in o.a. agro, food en bedrijven die zorgen voor het beheer en onderhoud van de leefomgeving. AB werkt is een coöperatie met  bijna 2000 leden. Jaarlijks, dit jaar op 7,12,14, 19 en 20 december organiseert zij een aantal inspirerende, informatieve avonden, waar haar leden worden bijgepraat en in discussie gaan over actuele vraagstukken. Al vijf  jaar op  rij is de gespreksleiding in handen van Laheij.

08-12-2017

UWV Arbeidsjuridische Congres

UWV Arbeidsjuridische Congres

Het dertiende landelijke Arbeidsjuridische congres van het UWV en het Instituut voor Arbeidsrecht (IvA) staat dit jaar in het teken van actualiteit in het ontslagrecht. Gerenommeerde sprekers uit de rechterlijke macht, de advocatuur en de arbeidsjuridische dienstverlening van het UWV bespreken primaire beslissingen in het ontslagrecht van UWV of kantonrechter. Ook de jurisprudentie komt aan bod. Anouschka Laheij is op beide dagen de dagvoorzitter.

page loading