Laheij's agenda

12-06-2017
Alliantieberaad Nederland Rookvrij
Alliantieberaad Nederland Rookvrij

De Alliantie Nederland Rookvrij! wil een samenleving waarin niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen van roken. De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) heeft bepaald dat de meest effectieve manier van tabaksontmoediging bestaat uit een geïntegreerde, brede aanpak van wet- en regelgeving, accijnsverhoging, voorlichting en hulpverlening aan tabaksgebruikers. Het huidige overheidsbeleid vinden zij minimaal en daar wil de Alliantie wat aan doen. Gezamenlijk zorgen zij ervoor dat het beleid en de wetgeving van de overheid positief wordt beïnvloed, de macht van de tabaksindustrie om wordt gebogen en de consument geholpen wordt bij het kiezen voor een rookvrij leven. Laheij is een van de vaste moderatoren van de alliantie. Ook op 12 juni begeleidt Laheij de samenkomst van de Alliantie.

18-05-2017
Festival Nationale Parken
Festival Nationale Parken

Het ministerie van Economische Zaken ontwikkelt voor de Nationale Parken een sterk merk met internationale allure en bijbehorende standaard. Binnen het Programma Nationale Parken van Wereldklasse werken 15 partners waaronder het ministerie, samen aan de invulling hiervan. Onder meer door het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van het gebied en om de gebieden in binnen- en buitenland op de kaart te zetten. Op 18 mei vindt het tweede festival plaats met de aanwezigheid van staatssecretaris Van Dam. Laheij is evenals in 2016 de gespreksleider op dit bijzondere event.

12-05-2017
Mijlpalen in de kinder en jeugdpsychiatrie: hoe gaan we verder?
Mijlpalen in de kinder en jeugdpsychiatrie: hoe gaan we verder?

Op vrijdag 12 mei 2017 staan we stil bij het terugtreden van Frank Verhulst als afdelingshoofd van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie.  In de afgelopen decennia heeft hij grote invloed gehad op het vakgebied Kinder- en Jeugdpsychiatrie en daarmee op de ontwikkeling van ontelbaar veel kinderen en jongeren. Zowel nationaal als internationaal staat hij bekend om zijn grootschalige epidemiologische onderzoeken, waaruit vele nieuwe inzichten over de normale en afwijkende ontwikkeling van kinderen zijn voortgekomen. Op deze dag buigen gerenommeerde sprekers uit binnen- en buitenland zich over de opbrengsten van de psychiatrische epidemiologie. Ook wordt er uitgekeken naar de kansen voor de toekomst. Het syposium wordt geleid door Anouschka Laheij.

 

10-05-2017
FNV jaarcongres
FNV jaarcongres

Op 10 en 11 mei 2017 vindt het vierjaarlijkse congres van de FNV plaats. Tijdens dit congres wordt de koers van de FNV voor de komende jaren besproken (2017 – 2021). Laheij treedt beide dagen op als dagvoorzitter.

09-05-2017
SER en Medezeggenschap
SER en Medezeggenschap
19-04-2017
Woonvisie 2030 Gemeente Den Haag
Woonvisie 2030 Gemeente Den Haag

Er komt een nieuwe visie op het wonen in Den Haag. Welke richting moet de gemeente geven aan de groei van de stad? Daar is de hulp van bewoners en professionals hard bij nodig. Haagse bewoners, ondernemers en andere betrokkenen dachten het afgelopen jaar mee met de gemeente over de nieuwe woonvisie voor de stad Den Haag. De concept woonvisie is nu klaar en wethouder Joris Wijsmuller presenteert deze op 19 april 2017 aan de stad onder leiding van Anouschka in de Bazaar of Ideas aan de Hoefkade in Den Haag.

18-04-2017
Kick off Nederland Circulaire 2050
Kick off Nederland Circulaire 2050

Nederland circulair in 2050. Die ambitie is neergezet door het kabinet in het Rijksbrede programma Circulaire Economie en door de sociale partners en vele andere ondertekenaars onderschreven in het Grondstoffenakkoord.  Op dinsdag 18 april 2017 luiden we de start in van onze circulaire toekomst met een landelijke kick-off bijeenkomst. De opstellende partners van het Grondstoffenakkoord nodigen stakeholders uit om aan de slag te gaan om deze ambitie te verwezenlijken. Het komend halfjaar gaan vijf teams bouwen aan de transitieagenda’s, voor biomassa & voedsel, kunststoffen, maakindustrie, bouw en consumptiegoederen.  Deze kick-off is de eerste in een serie van diverse bijeenkomsten.

05-04-2017
Slotbijeenkomst schouwen Holland Outlet Mall
Slotbijeenkomst schouwen Holland Outlet Mall
24-03-2017
Vluchtelingen op de arbeidsmarkt & de rol van werkgevers
Vluchtelingen op de arbeidsmarkt & de rol van werkgevers

Op maandag 27 maart 2017 organiseert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met de werkgeversorganisaties AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland de bijeenkomst Werk en vluchtelingen: ongekend talent, over het inzetten van nieuwe Nederlanders binnen het Nederlandse bedrijfsleven.

Er wordt antwoord gegeven op de vragen: waar vind ik geschikte vluchtelingen of vergunninghouders? Zijn er faciliteiten voor mij die het makkelijker maken om vergunninghouders een plek te geven in mijn bedrijf? En hoe kan ik dit als werkgever of HR-manager realiseren?

Iedere werkgever en HR-manager is welkom: van grote of kleine bedrijven, industriële of dienstverlenende bedrijven. Elke sector is uitgenodigd. 

20-03-2017
City Deal: Zorg voor Veiligheid in de stad
City Deal: Zorg voor Veiligheid in de stad

Op 20 maart 2017 wordt de City Deal: Zorg voor Veiligheid middels een bestuurlijk diner pensant bekrachtigd.  De City Deal Zorg voor Veiligheid in de Stad is gericht op de steden Almere, Breda, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zoetermeer. Tilburg fungeert als trekker namens de steden. Vanuit het Rijk committeren de ministeries VenJ (voortrekker), VWS, BZK en SZW zich aan de City Deal. Deelnemen aan de discussie zijn minister VenJ Blok, staatssecretaris Dijkhoff (VenJ), Van Rijn (VWS) en Klijnsma (SZW),  de burgemeestes en wethouders van de 7 gemeenten en natuurlijk de projectleiders van de 7 experimenten.

Het diner is bedoeld om de gezamenlijke ambitie en afspraken te vieren én vast te stellen.  Tijdens het diner worden de projecten toegelicht en worden twee gespreksthema’s behandeld: 1. informatiedeling en 2. oriëntatieverschillen tussen de domeinen zorg, sociaal en veiligheid. Deze thema’s worden door dagvoorzitter Anouschka Laheij ingeleid met een centrale vraag om het gesprek op gang te helpen.

page loading