Laheij's agenda

08-12-2018

Luchtvaartdag

Dag vol met belangen, invalshoeken en emoties. Uitdaging om te mogen leiden: de #Luchtvaartdag.nl in Amsterdom met bijna 1000 betrokken burgers en (belangen-) organisaties. Waar gaan we naar toe met Schiphol en de luchtvaart in brede zin? Met o.a. Hans Alders, voorzitter Omgevingsraad Schiphol, Dick Benschop ceo Schiphol en minister IenW Cora Van Nieuwenhuizen 

08-12-2018

Luchtvaartdag

07-12-2018

Arbeidsjuridische Congres

Arbeidsjuridische Congres

Het viertiende landelijke Arbeidsjuridische congres van het UWV en het Instituut voor Arbeidsrecht (IvA) vindt dit haar plaats op 19 november en  7 december 2018. Anouschka Laheij leidt, evenals in 2017, beide dagen in goede banen.

04-12-2018

AB Werkt Cooperatieavonden: Krappe arbeidsmarkt in de agrarische sector: wat nu?

AB Werkt Cooperatieavonden: Krappe arbeidsmarkt in de agrarische sector: wat nu?

Het thema van 2018 is de krapte op de arbeidsmarkt, dat allang geen fictie meer is, maar keiharde realiteit. Het aantal vacatures in Nederland was sinds 20 jaar niet meer zo hoog terwijl het aantal werklozen gestaag daalt. Ondernemers maken zich steeds meer zorgen over het voortbestaan van hun bedrijf als er geen goede mensen beschikbaar zijn om het werk gedaan te krijgen. Ook de agrarische sector merkt dat het tekort steeds nijpender wordt. Het is niet (meer) het probleem van “de sector" maar van ons allemaal. Belangrijk dan ook om gezamenlijk te kijken wat we hier aan kunnen doen. Gastspreker Doekle Terpstra, voorzitter van de ondernemersorganisatie UNETO-VNI (de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel) en o.a. voormalig voorzitter van het CNV zal zijn licht over de kwestie werpen.

AB Werkt is een cooperatie die zich richt op het leveren van personeel in o.a. agro, food en bedrijven die zorgen voor het beheer en onderhoud van de leefomgeving. AB werkt is een coöperatie met  bijna 2000 leden. Jaarlijks, dit jaar op 4,6,11,13 en 18 december organiseert zij een aantal inspirerende, informatieve avonden, waar haar leden worden bijgepraat en in discussie gaan over actuele vraagstukken. Al zes jaar op  rij is de gespreksleiding in handen van Laheij. 

30-11-2018

JongerenTop Noord Holland Noord 2018

JongerenTop Noord Holland Noord 2018

Op 30 november vindt de Conferentie Jongerentop Noord-Holland Noord 2018, georganiseerd door Samenwerkingsverband VO/VSO Noord Kennemerland plaats. Samenwerkingsverband vo/vso Noord-Kennemerland is met negen scholen verantwoordelijk voor een passende onderwijsplaats voor zo’n 15.000 leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio Noord-Kennemerland. Het samenwerkingsverband streeft ernaar dat alle leerlingen een diploma behalen of een passende en duurzame plek op de arbeidsmarkt en/of in de maatschappij innemen.

De JongerenTop is voor bestuurders, beleidsmedewerkers, professionals van gemeenten, (passend) onderwijs, opvoeding en zorg en werkgevers. Laheij is de dagvoorzitter.

29-11-2018

Congres Basis GGZ 2018

Congres Basis GGZ 2018

De Basis GGZ bestaat vijf jaar. Een essentieel zorgaanbod met een eigen vorm van behandelen, een intensieve samenwerking tussen cliënt en behandelaren en met veel aandacht voor vernieuwing. Professionals kijken verder dan de behandelkamer en de psychologie, waarbij positieve, duurzame gezondheid centraal staat. Verschillende smaken die het waard zijn om te proeven. Tijd voor een kijkje in de keuken! En wel op het landelijke congres Basis GGZ op 29 november 2018. Laheij leidt de dag in goede banen.

27-11-2018

Zoetermeer Stadsentree

Zoetermeer Stadsentree

De gemeente Zoetermeer heeft plannen voor de vernieuwing van het entreegebied. Op 27 november worden geinteresseerden bijgepraat over de plannen en kunnen zij vragen en opmerkingen plaatsen bij het Stedebouwkundig Masterplan.

23-11-2018

Webinar Groots Presenteren

Webinar Groots Presenteren

Hartstikke vereerd en super leuk! Ik mag vrijdag 23 novembe van 13-14 uur mijn vakcollega Judith de Bruijn interviewen tijdens het live webinar over Groots Presenteren. En natuurlijk over haar boek ‘hooggeëerd publiek’:  hoe je de dirigent wordt van je publiek. Hoe je niet de held maar de mentor bent op het podium. Niet het schaap, niet de wolf, maar de herder. Hoe je aansluit bij je publiek en waarom ik dat allemaal zo belangrijk vind. 

19-11-2018

Arbeidsjuridische congres UWV en IvA

Arbeidsjuridische congres UWV en IvA

Het viertiende landelijke Arbeidsjuridische congres van het UWV en het Instituut voor Arbeidsrecht (IvA) vindt dit haar plaats op 19 november en  7 december 2018. Anouschka Laheij leidt, evenals in 2017, beide dagen in goede banen.

16-11-2018

Alliantieraad Nederland Rookvrij

Alliantieraad Nederland Rookvrij

De Alliantie Nederland Rookvrij! wil een samenleving waarin niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen van roken. De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) heeft bepaald dat de meest effectieve manier van tabaksontmoediging bestaat uit een geïntegreerde, brede aanpak van wet- en regelgeving, accijnsverhoging, voorlichting en hulpverlening aan tabaksgebruikers. Het huidige overheidsbeleid vinden zij minimaal en daar wil de Alliantie wat aan doen. Gezamenlijk zorgen zij ervoor dat het beleid en de wetgeving van de overheid positief wordt beïnvloed, de macht van de tabaksindustrie om wordt gebogen en de consument geholpen wordt bij het kiezen voor een rookvrij leven. Laheij is de vaste moderator van de Alliantie. Ook op 16 november begeleidt Laheij de samenkomst van de Alliantie, dit keer in aanwezigheid van staatssecretaris Paul Blokhuis.

page loading